Församlingsråden

Församlings­råden fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherde har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser bland annat kyrkvärdar och beslutar om församlingskollekter. Församlingsråden ska även bevaka den egna församlingens intressen.

Församlingsråd i Järna-Vårdinge pastorat

mandatperiod 2022-2025


Överjärna församlingsråd

Ordförande och vice ordförande

Bergström, Susanne Ingrid, Ordförande, 076-648 27 26.
Wiklund, Lasse, Vice ordförande, 070-674 22 32, lasse.wiklund@svenskakyrkan.se.

Kyrkoherde

Sandström, Matts

Ledamöter

Arringe, Britt-Marie Jansson
Barker, Titti Kristina Astrid Erksell
Halldin, Ulla-Karin 
Hansson, Gunvor 
Wiklund, Lasse 

Ersättare

Jansson, Inga Marie 
Rabenius, Viveca 
Ritzén, Eva 
Sjöstrand, Pia 

Ytterjärna församlingsråd

Ordförande och vice ordförande

Hoffman, Gösta, Ordförande
Viktorsson, Karl-Gunnar, Vice ordförande

Kyrkoherde

Sandström, Matts

Ledamöter

Viktorsson, Karl-Gunnar
Viktorsson, Karin
Svensson, Astrid 
Karlsson, Karl Gunnar

Ersättare

Just, Helmut Erik
Danfors, Bertil 
Andersson, Agneta

Vårdinge församlingsråd

Ordförande och vice ordförande

Lundgren, Karl Lars Gösta, Ordförande
Nilsson, Margreth, Vice ordförande

Kyrkoherde

Sandström, Matts

Ledamöter

Aschan, Margareta 
Fjellbakk, Kjell
Nilsson, Gullborg Louise-Marie
Nygren, Per-Eric

Ersättare

Göthlin, Göran Sigurd
Månsson, Kerstin
Thunstam, Gunilla Anna Kristina