Att begrava någon är att säga farväl, men också att minnas personen som gått bort.
Foto: Jim Elfström / IKON

Begravningsavgift

Begravningsavgiften betalas av alla, även om man inte tillhör Svenska kyrkan och är från och med 2017 enhetlig för alla Svenska kyrkans församlingar som är huvudmän för begravningsverksamheten.

Begravningsavgiften betalas av alla, även om man inte tillhör Svenska kyrkan och är från och med 2017 enhetlig för alla Svenska kyrkans församlingar som är huvudmän för begravningsverksamheten. I Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman. Begravningsavgiften ska täcka huvudmännens kostnader för den löpande begravningsverksamheten, d.v.s. för att hålla och sköta begravningsplatser m.m.

Från och med den 1 januari 2013 hanteras begravningsavgiften fristående från kyrkoavgiften även för medlemmar i Svenska kyrkan.

Avgiften betalas i förhållande till din inkomst och är enligt riksdagsbeslut enhetlig för alla församlingar som är huvudmän för begravningsverksamheten.

det här INGÅR I BEGRAVNINGSAVGIFTEN

gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannen område, om inte transporten beror på avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatsen kremering lokal för förvaring och visning av stoft, samt
lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.


det här GÅR BEGRAVNINGSAVGIFTEN TILL

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.