Ett knippe körsånger från Järna kyrka

Inspelat i maj 2020 av en mindre körensemble.