Ljuständningsandakt - Första advent

Tänd första ljuset med oss! Med Anders Gezelius Hägglund, präst, och ensemble ur S:t Lukaskören.