Överdel av globformad ljusbärare med kors längst upp
Foto: Magnus Aronson / Ikon

Ekumeniska böneveckan

Nyhet Publicerad Ändrad

firas i januari varje år, i 120 länder världen över. Den 22-29 januari 2023 firar Järfällas kristna kyrkor gemensamma bönesamlingar och gudstjänster för fred och enhet.

Ekumeniska böneveckan som firas i januari varje år är en av världens största manifestationer för enhet och samarbete mellan olika kristna kyrkor och församlingar. Veckan firas i omkring 120 länder världen över, ofta genom att kyrkorna ”byter präster” med varandra under gudstjänster och bönesamlingar.

I Järfälla firas böneveckan 22-29 januari och samordnas av Järfälla Kristna
Råd, som består av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan (Jakobsbergskyrkan),
Aspnäskyrkan och Heliga trefaldighets katolska kyrka.

Gudstjänster med predikantutbyte söndag 22 januari

Kl 11 i Aspnäskyrkan med gäster från Svenska kyrkan
Kl 11 i Heliga trefaldighets kyrka (Katolska kyrkan) med gäster från Jakobsbergskyrkan
Kl 11 i Jakobsbergskyrkan med gäster från Aspnäskyrkan
Kl 16 i Järfälla kyrka (OBS - tiden!) med gäster från Heliga Trefaldighets kyrka 

Gemensamma bönesamlingar

Kl 19 måndag 23 januari i Heliga trefaldighets kyrka
Kl 19 tisdag 24 januari i S:t Lukas kyrka
Kl 19 onsdag 25 januari i Aspnäskyrkan
Kl 19 torsdag 26 januari (OBS tiden!) i Jakobsbergskyrkan

Ekumenisk festmässa

Kl 16 söndag 29 januari i Jakobsbergskyrkan