Överdel av globformad ljusbärare med kors längst upp
Foto: Magnus Aronson / Ikon

Ekumeniska böneveckan

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 16-23 januari firar Järfällas kristna kyrkor gemensamma bönesamlingar och gudstjänster.

Ekumeniska böneveckan som firas i januari varje år är en av världens största manifestationer för enhet och samarbete mellan olika kristna kyrkor och församlingar. Veckan firas i omkring 120 länder världen över, ofta genom att kyrkorna ”byter präster” (och ibland körer) med varandra under gudstjänster och bönesamlingar.
I Järfälla firas böneveckan 16-23 januari och samordnas av Järfälla Kristna
Råd, som består av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan (Jakobsbergskyrkan),
Aspnäskyrkan och Heliga trefaldighets katolska kyrka.

Veckan inleds med
Gudstjänster med predikantutbyte söndag 16 januari kl 11 (i Järfälla kyrka kl 16)
Kl 11 i Aspnäskyrkan med gäster från Jakobsbergskyrkan
Kl 11 i Heliga trefaldighets kyrka med gäster från Aspnäskyrkan
Kl 11 i Jakobsbergskyrkan med gäster från Järfälla församling
Kl 16 i Järfälla kyrka (OBS - tiden!) med gäster från Heliga Trefaldighets kyrka 

Varje dag under böneveckan hålls också
gemensamma bönesamlingar kl 18
(onsdag kl 19)
måndag 17 januari
Viksjö kyrka
tisdag 18 januari Heliga trefaldighets kyrka
onsdag 19 januari Aspnäskyrkan
torsdag 20 januari Jakobsbergskyrkan
fredag 21 januari kl 19 (OBS - tiden!) Ekumenisk ungdomssamling i S:t Lukas kyrka 
lördag 22 januari Viksjö kyrka
söndag 23 januari Festmässa i Jakobsbergskyrkan