VÅRA KYRKOR OCH FÖRSAMLINGSHEM

Fram till 1639 var Jämshög en del av skånska Villand och hörde samman med Näsum, som var moderförsamling.

Där bodde församlingspastorn till dess att kyrkoherde Jörgen Hansson någon gång under 1500-talets första hälft valde att bosätta sig i Jämshög.

 Pastoratet – det största i stiftet med ett mångmilastort område från Ivösjön till Smålandsgränsen i norr, visade sig med tiden bli svårt att administrera.

I mitten av 1860-talet, efter Olof Hammars avgång, blev Näsum och Kyrkhult egna pastorat.

Inom Jämshögs församling har Olofström vuxit fram. Där finns en kyrka sedan 1933.

 Våra kyrkor är som regel  öppna

mån-fre 09.00-15.00

Så gott som varje sön- och helgdag firar vi gudstjänst i någon av våra kyrkor.

Välkommen till våra kyrkor i Jämshög och Olofström för gudstjänst och meditation.

Här nedan finns en folder om Jämshögs och Olofströms kyrka att ladda ner:

Kyrkofolder