Ungdomsgruppen

Ungdomsgrupp från årskurs 7 och uppåt! Vi snackar och umgås, gör läxor, bakar, har filmkväll, pysslar mm Kom du också!

Vi träffas onsdagar klockan 14 - 17 i Olofströms församlingsgård.
Terminen startar v 36, onsdagen den 8 september
Vi ses!

Här anmäler du dig till Ungdomsgruppen!

Vi kommer att ta bilder/filma under Ungdomsgruppen för att publicera på sociala medier och på vår hemsida. Vi behöver ert samtycke till publiceringen och om ni inte vill att era barn ska medverka på bild/film så är det viktigt att ni är tydliga med det i anmälan.

GDPR-INFORMATION Rättigheter: Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olagliga eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten. Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter, hör av dig till dataskyddsombud Johan Abrahamsson på telefon 0709-32 01 41 eller e-post gungvalaryd@telia.com

Undrar du över något så ring, maila eller skicka ett sms till Ingela eller Christina

Ingela Strandberg

Ingela Strandberg

Välkommen till JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Fritidsledare

Christina Seldevall

Christina Seldevall

Välkommen till JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Barnledare