Foto: Håkan Sjunnesson/IKON

Snigel- och rådjurssäkra växter

När det är dags att plantera nytt på gravplatsen vilka växter ska jag då välja? Det finns som bekant både spansk skogssnigel, rådjur och kaniner på kyrkogården. Allmänt kan man säga att kryddoftande växter ratar rådjuren och skogssnigeln undviker hårda läderartade växter. Tagetes är en blomma som både rådjuren och skogssnigeln angriper. Nedan finns en förteckning på några mer eller mindre säkra växter.