Naturstensängen

Askgravlund blev ett nytt gravplatsalternativ för församlingsmedlemmarna under år 2000. Denna form av gravskick kallas hos naturstensängen och är ett mellanting mellan den helt anonyma minneslunden och den egna gravrätten i urnlunden eller i kistgravplatsen. Till skillnad från de båda sistnämnda gravplatsalternativen finns det inga rabatter att sköta på naturstensängen. En gravsättning här är inte förenad med gravrätt, men dock dispositionsrätt i 25 år från senaste gravsättning. För varje gravplats medges gravsättning av upp till 4 askurnor. Från hösten 2017 kommer vi inte kunna erbjuda några nya platser på naturstensängen.

På grund av Naturstensängens karaktär används endast sten som är av naturstensliknande karaktär. På gravstenen kan man inpränta namn och andra uppgifter om de som gravsatts här eller sätta en platta av metall på stenen.

Gravstenen får ha en diameter på mellan 20 cm och 50 cm, totalt sett och skall vara stadigt förankrad i marken genom att ca 30 % placeras under markytan.

Man får inte på gravplatsen göra en egen rabatt eller plantera krukväxter. Gravplatsen (gräsmattan) sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

Vid varje gravplats finns en vas nedsänkt i marken. Här har man mölighet att placera lösa blommor som kyrkogårdsförvaltningen tar bort sedan de vissnat. Vidare tillhandahåller kyrkogårdsförvaltningen en järnstång med krok där man har möjlighet att hänga både gravlykta och mindre ampelväxt.

Lyktor eller krukor får endast placeras hängande på nämnda järnstång och inte placeras på ett sådant sätt att det hindrar klippning av gräsytorna eller annan skötsel inom området.