Foto: Alf Carlstedt

Petrusgården

Petrusgården är församlingens församlingshem i Jämshög och ligger mitt i byn, invid Kyrkovägen/Bygatan.

Arkitekt för Petrusgården är Krister Wall, Knislinge.
Den ursprungliga fastigheten är uppförd på 1820-talet. Fastigheten införskaffades av församlingen år 2003. Efter en omfattande om- och tillbyggnad invigdes Petrusgården som församlingshem år 2005.
I Malmbergssalen finns ett glaskonstverk benämnt "Livets träd", som skapats av Malin Svensson (numera Malin Mena) i Nättraby.
Petrusgården inrymmer en större samlingssal (i tillbyggnadsdelen) och 6 samlingsrum (i ombyggnadsdelen) som alla har fått namn efter några av Jesu lärjungar och de fyra evangelisterna.
Petrusgården ersätter det gamla församlingshemmet från 1920-talet på Hallaberget som numera är privatägt.