Foto: Alf Carlstedt

Olofströms kyrka och församlingsgård

Den ursprungliga byggnaden är ett kapell från 1933 med klockstapel från 1939. Byggnaden blev om- och tillbygd 1962. Entréhallen och församlingsgårdens nordvästra flygel tillkom 1986.

Kyrkorummet domineras av korväggens konstverk "Jesus välsignar barnen", ett verk av kostnären Stefan Thorén, Stockholm. Altarbord och altarskrank förnyades under 1983 och utformades av arkitekt Jörgen Egmose, Växjö. Dopfunten är från 1988 med dopfat av silver 1978, är en donation.

Krucifixet, på södra väggen, ett verka av bildsnidaren tony Nederegger, Österrike och som invigdes 1978, är en donation.

Församlingsgården består av ett flertal salar för församlingsverksamheten men används bl a även till minnesstunder vid begravningar och dopkalas.

Klockstapeln står på södra sidan av kyrkobyggnaden. Den uppfördes 1939 och arkitekt var Martin K Westerberg, Stockholm. Klockorna är gjutna hos Bergholtz & Co, Stockholm. Den stora väger 632 kr och den lilla 348. Inskriptioner finns på båda klockorna.