Minneslunden

Detta är en kollektiv gravplats där man inte har någon egen plats att plantera växter på, eller placera blommor, kransar, ljus eller andra föremål.
Istället finns särskilt anvisade platser för placering av lösa blommor, levande ljus och dekorationer.