Miljödiplomering

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling liknar de miljöcertifieringssystem som används i näringslivet, men utifrån en teologisk grund och motivation. Systemet innebär även en enklare dokumentation och större betoning på delaktighet.

Vid en miljödiplomering ska församlingen skapa en vision och en miljöolicy.

Visionen i Jämshögs församling är:

"Skapelse är Guds gåva till oss alla, och det är vårt ansvar att förvalta den, första Moseboken 1:1-2:4.Därför vill vi bidra till en värld som håller inte bara för oss utan för kommande generationer"

Miljöpolicyn är:

Egenodlade altarblommor
Foto: Susanne Andkvist

- Vi låter skapelseansvaret genomsyra beslut i alla våra verksamheter.

- Genom utbildning, information och kommunikation, motivera medarbetare och medmänniskor att eftersträva minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

- Vi vill i konkreta handlingar och praktiska beslut verka för en hållvar utveckling.

- Miljöarbetet får en naturlig plats i förkunnelsen, undervisningen och diakonin.

- Att vi ska följa aktuell lagstiftning.

Här kommer några exempel på vad vi gjort:

  • Vi har mer miljövänliga maskiner på kyrkogården.
  • Vi har anlagt en blomsterrabatt där vi odlar våra egna altarblommor.
  • Vi har miljövänligt kaffe och te vid alla tillfällen.
  • Vi har installerat solceller på kapellet på kyrkogården.
  • Bytt ut halogenlampor till ledlampor.

Detta är en del av det som har gjorts under dessa år och som nu lett fram till att vi blivit miljödiplomerade. Vilket vi blev 3 april 2016. Men det innebär inte att vi är färdiga utan att arbetet ständigt är under utveckling.