Lokaluthyrning

Jämshögs församling hyr ut flertalet av sina församlingslokaler när de inte behövs för den egna verksamheten.

Vanligast är att en församlingsbo hyr någon lokal för t ex kalas efter dop eller minnesstund. Men det är inte ovanligt att någon förening, företag eller annan organisation hyr våra lokaler för utbildning, medlemsmöte eller andra sammankomster.

Medlemmar i Svenska kyrkan erhåller 20 % i rabatt.

Inomkyrkliga grupper som församlingen har samarbete med kan erhålla rabatt på hyreskostnaden. Beslut om sådan rabatt fattas av kyrkoherden.

Uthyrning eller utlåning av kyrkorummet i Jämshögs kyrka respektive Olofströms kyrka är mindre vanligt och i sådana fall gäller särskilda regler. Beslut om kyrkorummens användning fattas av kyrkoherden.

För bokning och frågor kring priser och regler kontaka församlingsexpeditionen, tfn 0454-97 700.

Här finns en broschyr att ladda ner om regler och lokaluthyrning:

Regler för upplåtelse och bokning

Har du frågor om uthyrning av lokaler ring: