Jämshögs kyrka
Foto: Alf Carlstedt

Jämshögs kyrka

Redan under 1100-talets första hälft bedrevs det kyrklig verksamhet i Jämshög och förmodligen fanns här också en kyrka. Om denna första sockenkyrka finns det inga dokument. Traditionen gör gällande att det var en liten enkel stavkyrka.

Den 1 september 1803 drabbades kyrkbyn av en förödande brand. Kyrka, klockstapel, prästgård och sju bondgårdar blev totalförstörda. Kyrkmurarna stod dock kvar.

Den 20 juni 1804 började man uppföra den kyrkbyggnad vi ser idag. Under kyrkoherde Hammars initiativ tillkom ett "Gudmorshus" som skulle vara ett uppehållsrum för kvinnokönet vid kyrkotagningar och barndop. Detta anses av konsthistorikerna vara unikt i det svenska kyrkolandskapet.

Interiören har fått behålla trots genomgripande restaureringar sin enkla nyantika prägel med drag av gustavianskt och Karl Johan.

Den arkitektoniska altarprydnaden inramar framställning av Kristi förklaring, en oljemålning, signerad Carl Strömberg 1839.

Över ingången till Gudmorshuset står två statyer Mose och Johannes ur en altaruppsats från 1600-talet.

Krucifixet kommer från 1400-talet eller tidigt 1500-tal.

2012 genomfördes en omfattande renovering då den röda färgtonen i koret och Gudmorshuset återkom, samtidigt som kyrkan tekniskt moderniserades.