Gravskötsel och underhåll av gravar - prislista

I broschyren "Avgifter och regler för skötsel och underhåll av gravplats" finner du de olika skötselavtal och priser som församlingen erbjuder 2021 För mer information och frågor kring skötsel och underhåll av gravar, kontakta församlingsexpeditionen tfn 0454-97 700.