Förtroendevalda

Församlingens röstberättigade väljer i samband med kyrkovalet vilka ledamöter som ska ingå i kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utser i sin tur vilka som ska ingå i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige 2018--2021

Kyrkofullmäktige i Jämshögs församling 2018--2021 består av nomineringsgrupperna arbetarpartiet socialdemokraterna (S) och levande kyrka (LK)

Ledamöter:

Ingrid Karlsson, ordförande, tfn 0454-999 60, 070-899 96 07

Linda Rehn, 1:e vice ordförande

Agnetha Andreasson, 2:e vice ordförande

Dan Orvegren

Ingolf Johnsson

Siv Henriksson

Birger Vernersson

Marianne Lundström

Patrik Sjöstedt

Marita Orvegren

Marie Everlönn

Kersti Gustafsson

Anita Sandberg

Sophie Kjellberg

Pirjo Veteli

Kerstin Nielsen

Anders Svensson

Bodil Jönsson

James Sandstedt

Gert Gustavsson

Inger Ahnberg

Kjell-Åke Hildings

Bengt Jämstorp

Ingvar Söderholm

Birgitta Eidrup Persson

Ersättare för S:

Majvi Tingstedt

Gunbritt Persson

Ersättare för LK:

Rolf Liljeqvist

Boris Eriksson

Gunni-Ann Berggren

Eric Aronsson

Anders Viktorsson

Kyrkoherde Lars Arvidsson, sekreterare

Kyrkorådet i Jämshögs församling 2018-2021

Ledamöter: 

Dan Orvegren, ordförande, tfn 0454-466 18, 070 580 98 86

Ingrid Karlsson, vice ordförande

Gert Gustavsson

Ingolf Johnsson

Siv Henriksson

Birger Vernersson

Sofie Kjellberg

Marie Everlönn

James Sandstedt

Agnetha Andreasson

Inger Ahnberg

Kyrkoherde Lars Arvidson, sekreterare

Ersättare för S:

Linda Rehn

Pirjo Veteli

Patrik Sjöstedt

Marita Orvegren

Kersti Gustavsson

Kerstin Nielsen

Marianne Lundström

Ersättare för LK:

Anders Svensson

Bodil Jönsson

Kjell-Åke Hildings

Bengt Jämstorp