En kvinna som sitter vid en bordsmikrofon höjer ordförandeklubban.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtroendevalda

Församlingens röstberättigade väljer i samband med kyrkovalet vilka ledamöter som ska ingå i kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utser i sin tur vilka som ska ingå i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige i Jämshögs församling 2022--2025 består av nomineringsgrupperna arbetarpartiet socialdemokraterna (S),  levande kyrka (LK) OCH sverigedemokraterna (sd).


Ledamöter:

Linda Rehn, Ordförande tfn 070-269 85 59
Birger Vernersson, 1:e vice ordförande
Gert Gustavsson, 2:e vice ordförande
Robert Andersson
Jan-Åke Blomqvist
Linda Fernström
Kersti Gustafsson
Tommy Holmgren
Ingolf Johnsson
Hans Jonsson
Bengt Jämstorp
Sophie Kjellberg
Rolf Liljeqvist
Mariann Lundström
Torbjörn Nielsen
Dan Orvegren
Marita Orvegren
Birgitta Eidrup Persson
James Sandstedt
Patrik Sjöstedt
Monica Skyvell
Tommy Svensson
Anders Svensson
Pirjo Veteli
Ingvar Wramsmyr
Kyrkoherde Ulf Kleander, sekreterare

Ersättare för S:
Siv Henriksson
Ingrid Karlsson
Kerstin Nielsen
Gunbritt Persson
Anita Sandberg
Majvi Tingstedt

Ersättare för LK:
Glenn Bengtsson
Boris Eriksson
Bodil Jönsson
Eva Jönsson

Kyrkorådet i Jämshögs församling 2022-2025

Ledamöter

Dan Orvegren, ordförande, tfn 0454-466 18, 070 580 98 86
James Sandstedt, vice ordförande
Robert Andersson
Gert Gustavsson
Ingolf Johnsson
Sophie Kjellberg
Rolf Liljeqvist
Torbjörn Nielsen
Linda Rehn
Tommy Svensson
Pirjo Veteli
Kyrkoherde Ulf Kleander

Ersättare för S:
Kersti Gustafsson
Siv Henriksson
Hans Jonsson
Marita Orvegren
Patrik Sjöstedt
Birger Vernersson

Ersättare för LK:
Bengt Jämstorp
Birgitta Eidrup Persson
Anders Svensson
Ingvar Wramsmyr

Ersättare för SD:
Skyvell, Monica