Den Malmbergska familjen

EN BERÄTTELSE OM PETRUSGÅRDENS HISTORIA

Medan prosten Jöran Johan Öller år 1788 lät bygga en ny prästgård i Jämshög bodde en man vid namn Mårten Hansson i utkanten av Malmö med sin familj.

1795 utökades familjen Hansson. De fick en son som de lät döpa till Nils Fredrik.

1803 brann prästgården, kyrkan och några bondgårdar ner i Jämshög och då hade Nils Fredrik blivit 8 år. Några år senare tog han anställning som bodbiträde i Osby. Det gick bra för honom och ungefär samtidigt som biskop Faxe visiterade Jämshögs och Näsums församlingar 1813 avancerade Nils Fredrik till bokhållare.

Nils Fredrik fick tjänst i Sölvesborg och detta var omkring den tid då Jöns Peter Schrewelius installerades som kyrkoherde i Jämshög, dvs. omkring 1820. Nils Fredrik var då i 25-års åldern.

Jämshög var vid denna tiden huvudorten i nordvästra Blekinge och hade omkring 12 000 invånare. Det sägs att Jämshög på den tiden var lika stor som Malmö. Nils Fredrik hade sociala ambitioner och ville bli köpman. Han bytte namn till Malmberg eftersom han var född i Malmö, enligt historien. Till Jämshög kom Nils Fredrik vid 30 års ålder. Affärerna gick bra och han vann både Jämshögsbornas, grosshandlarnas och kundernas förtroende.

Nils Fredrik var konstnärligt begåvad och även musikalisk och blev en välkommen gäst i de stora gårdarna kring Jämshög och  då även i prästgården.

I prästgården mötte Nils Fredrik också Henrietta, som var kyrkoherde Schrewelius brorsdotter.

De förlovade sig och började planera bröllop. Redan efter två år i Jämshög gifte sig Nils Fredrik med blott 21-åriga Henriette. Ett år senare stod deras hem färdigt med bland annat handelsbod. Året var 1828.

Fastigheten bestod vid uppförandet, förutom av mansgårdsbyggnaden, också av en med denna sammanhängande ekonomibyggnad med förråd, vagnsbod, stall och avträde för fyra personer. Därutöver ett handelsmagasin och ytterligare något uthus.

Året efter att herrskapet Malmberg flyttat in i Malmbergiska gården föddes en son som fick namnet Maurits. Samma år som Maurits föddes avslutade kyrkoherde Schrewelius sin gärning i Jämshög. Det skulle dröja två år innan Olof Hammar flyttade hit och genast satte igång med kyrkorenoveringen. När Maurits hade hunnit fylla 4 år stod den nyrestaurerade kyrkan klar.

Familjen växte och det blev åtta barn, tre pojkar och fem flickor.

Det yngsta barnet Alice gifte sig 1864 med Gustaf som var bokhållare. Henriette var nu 57 år. Gården var så i församlingen ägo men utarrenderades genom auktionsförfarande till den Lindgrenska familjen 1862.

Gustav tog över firman och drevs vidare under namnet ”G.M Lindgren”. Malmbergsgården blev istället den Lindgrenska gården.

Gustav och Alice födde 6 barn. En av dem var kantor Lillemor Lindgren Nasfis farfar. Släkten Lindgren sålde fastigheten 1915. Efter det har den varit hemvist för både taxirörelse och caféverksamhet för att slutligen bli ett gemensamt hem för alla jämshögsbor, i form av det nuvarande församlingshemmet - PETRUSGÅRDEN.