Behandling av personuppgifter - GDPR

Här kan du läsa om hur vi inom Svenska kyrkan behandlar våra personuppgifter. Här hittar du också församlingens Personuppgiftspolicy och Policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter inom begravningsverksamheten samt den serviceverksamhet som avser gravskötsel.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.