Babyrytmik

För barn 0-9 månader. På babyrytmiken sjunger vi enkla barnvisor, rör oss till musik och spelar på rytminstrument. För ditt barn är din röst den vackraste i världen. Även om du inte tycker du kan sjunga, så gör det ingenting - det viktigaste är att du sjunger. Vi bjuder på fika.

Babyrytmik 0-9 månader
För barn som trivs bäst i famnen.
Tisdagar 10-12 i Olofströms Församlingsgård
Höstterminen är uppdelad på veckorna 38-43 (ej vecka 44) och 45-49

Vi jobbar aktivt med att köpa in ekologiska och/eller Fairtrademärkta leksaker för att kunna erbjuda ditt barn en trygg och rolig lek och samtidigt värna om Guds skapelse.

Här anmäler du dig till Babyrytmiken hösten 2021

Kryssa i den grupp/grupper ni vill anmäla er till

Vi kommer att ta bilder/filma under Babyrytmiken hösten 2021, för att publicera på sociala medier och på vår hemsida. Vi behöver ert samtycke till publiceringen och om ni inte vill att era barn ska medverka på bild/film så är det viktigt att ni är tydliga med det i anmälan.

Rättigheter: Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olagliga eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten. Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter, hör av dig till dataskyddsombud Johan Abrahamsson på telefon 0709-32 01 41 eller e-post gungvalaryd@telia.com

Vårhälsning babyrytmik

HAR DU FRÅGOR OM BABYRYTMIK KONTAKTA

Christina Seldevall

Christina Seldevall

Välkommen till JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Barnledare

Ingela Strandberg

Ingela Strandberg

Välkommen till JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Fritidsledare