Askgravplats

Kvarter LC Skogsduvan

Skogsduvans askgravplats är en del av kvarter LC på Jämshögs kyrkogård med plats för två urnor och namnplattor inom varje markerad plats.
Församlingen svarar för vården på den allmänna platsen av askgravplatsen, däremot finns det plats för egen utsmyckning i vas som församlingen tillhandahåller på urnplatsen. Det är förbjudet att anlägga egen rabatt eller ytterligar utsmyckning
inom platsen, om detta sker kommer utsmyckningen att plockas bort av
kyrkogårdsförvaltningen.