Askgravlundar

Kvarter Klippduvan LD och Kvarter Brushanen LE

Två askgravlundar på Jämshögs kyrkogård. Man får inte på sin gravplats anordna en rabatt eller plantera en krukväxt. Gravplatsen (gräsmattan) sköts av kyrkogårdsförvaltningen. För varje gravplats placeras en vas nedsänkt i marken.
Här har man möjlighet att placera lösa blommor som kyrkogårdsförvaltningen tar bort sedan de vissnat. Vidare tillhandahåller kyrkogårdsförvaltningen en järn-stång
med krok där man har möjlighet att hänga en gravlykta eller mindre ampelväxt.
Lyktor eller krukor får endast placeras hängande på nämnda järnstång och inte placeras på ett sådant sätt att det hindrar klippning av gräsytorna eller annan
skötsel inom området.