Askgravlund

kvarteret LC Skogsduvan

Kvarteret LC Skogsduvans, översta del är en askgravlund med gemensam utsmyckningsplats inom området.

Detta område är ett mellanting mellan den anonyma minneslunden och en askgravplats. Församlingen ansvarar för att namnplatta med den avlidnes namn kommer att sättas upp. Detta kommer att medföra en kostnad för dödsboet då församlingen kommer att få köpa in dessa plattor och gravera in namnen. På namnplattan finns tilltalsnamn, efternamn, födelse och dödsdatum. Det är inte tillåtet att ordna egen namnplatta till den avlidne. Betalning av platta sker genom faktura från församlingen utskriven till dödsboet.

Askan kommer att grävas ner utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material. Församlingen kan inte lova att make/maka/partner kommer att sättas bredvid varandra. Dock kan den ingraverade plattan bytas ut mot en annan om så önskas när anhörig avlider för ytterligare namningravering. Detta kommer att medföra en extra kostnad för dödsboet.

Församlingen ansvarar för vården på askgravlunden och för all plantering inom kvarteret. Dock finns det möjlighet att placera snittblommor och ljus på en speciell gemensam utsmyckningsplats inom området. Det får alltså inte anläggas någon egen utsmyckningsplats inom området. Om detta sker kommer utsmyckningen plockas bort av kyrkogårdsförvaltningen, och placeras på den gemensamma utsmyckningsplatsen.

När askan återkommit till församlingen och är nedsatt så hör församlingen av sig brevledes till anhörig för att informera om att nedsättning skett. Deta innebär att man som anhörig inte är med vid gravsättningen.