Foto: Ola Johansson

Ursvikens Kyrka

Allhelgonadagen den tredje november, 1912, invigdes Ursvikens kyrka som gudstjänstlokal för "Ursvikens kristliga kapellförening".

Att Ursvikens kyrka en gång byggdes torde bland annat ha sin orsak i att maskinisten Johannes Berglund 1860 flyttade till Yttre Ursviken. Han ivrade för att uppbyggelsestunder skulle anordnas, och började själv att leda dessa och verkade för gudstjänstlivet på platsen. Med detta kom behovet av en samlingslokal. En sammanslutning, som tog till sin uppgift att anskaffa lokal, bildades 1896. I stadgarna heter det att man ska verka för bönesammankomster i byn, det vill säga en regelbunder predikoverksamhet.

Första tiden använde man sig av byns skolhus, men samtidigt förberedde man att bygga ett sjömanskapell i Ursviken, och satte igång med en insamling för en byggnadsfond. I ett protokoll från 1905 kan man läsa, att "några närvarande fruntimmer ville i sin mån bidraga till förverkligandet av den goda idén", och beslöt att bilda en syförening.

Vid första sammankomsten den åttonde mars 1905, hade nio stycken infunnit sig, och 3 kronor och 75 öre insamlades. Genom utanskriften "Ursvikskapellet", och ett gåvokuvert, vilket då frambars, fick föreningen och sedermera gudstjänstlokalen sitt namn.

Den år 1896 bildade Ursvikens kristliga kapellföreningarbetsföreningenUrsvikens kristliga förening för bönesammankomster och arbetsföreningen, som kom till 1905, sammanslöt sig 1910 till Ursvikens kristliga kapellförening, med syfte att bygga en gudstjänstlokal. Och Allhelgonahelgen den tredje november 1912 hölls den högtidliga invigningen.

Denna lokal, Ursvikens kyrka som den numera kallas, har upprepade gånger renoverats. 1951, 1979-80, då det nuvarande församlingshemmet byggdes. Vid senaste renoveringen, 1998, lades nytt golv, kordelen sänktes, ny altarring, altare och dopfunt införskaffades. Dopskålen i Bolidensilver är tillverkad av Flavia, 1953.

År 1925 gjorde man en insamling för inköp av kyrkklocka. Av "samhället med omnejd", som det heter, insamlades 2.000 kronor och den 27 juli togs klockan i bruk "under stor tillslutning av unga och gamla". I samband med renoveringen 1951 anskaffades altartavlan, målad av Byskekonstnären Torsten Nordberg. Pengar till denna, såväl som till silverfatet till dopfunten insamlades till minne av disponenetn Eric Unander Scharin, vid hans bortgång. År 1952 överlämnades kapellet till Skellefteå stads församling, och blev från och med 1956 inregistrerad församlingskyrka. Från och med församlingsbildningen 1961 tillhör den Skellefteå S:t Örjans församling. Ny orgel anskaffades 1960. Den byggdes av Grönlunds orgelfabrik i Gammelstad, är på sjutton stämmor, och kostade då 54.000 kronor.

Kyrkklockan

Den 27 juli 1925 togs kyrkklockan i bruk, och inköptes efter en insamling av samhället med omnejd. De insamlade medlen uppgick till 2.000 kronor. Klockan är gjuten av K.G. Bergholtz & Co, Stockholm, med följande inskrift:

"Stig min klang, mot sol och norrskensbågar vida!
Väck sovande fjäll, slumrande myr och mo!
Vig åt arbete in fält, som fruktsamma bida,
Vig dem till sist en gång åt den eviga tystnadens ro.

Kom upp till Herrens kyrka hör klockans maningsljud
I stilla andakt dyrka din Herre och din Gud.
Tjänen Herren med glädje kommen inför hans ansikte med fröjderop
Ty Herren är god, Hans nåd varar evinnerligen
och Hans trofasthet från släkte till släkte."

Kyrkan idag

Idag är kyrkan en samverkanskyrka som där också EFS Ursviken har sin verksamhet och kyrkan används nästan dagligdags. Våra gudstjänster är välbesökta och vid varje gudstjänst försöker vi att ha någon slags sång- eller musikmedverkan, som ska förgylla vår gudstjänst. Dessutom finns söndagsskola för de yngsta.

Under veckorna är det olika slags verksamheter igång i kyrkan; småbarnsrytmik, juniorer, körer, syföreningar, bara för att nämna några.

Förättningar har vi självklart också i kyrkan. Cirka femtio dop per år, några vigslar och begravningar, även om de flesta begravningarna sker i Sävenäs kapell.

Brudkrona

En brudkrona, tillverkad av förgyllt silver, inköptes 1951 av gåvomedel, vid disponent Erik Scharins jordfästning, och lånas ut vid vigslar när så önskas.

Dopdräkt

Församlingen har också dopdräkter, eller dopklänning som det också kallas, till utlåning. Den nyaste från 1981, är en gåva från det då avgående kyrkvaktmästarparet Ann-Sofie och Sven Normark.

Övriga inventarier

Altarkrucifixet är tillverkat av Bo Holmlund, 1961. Korset med bakomliggande törnekrona på altarväggen är ritat och tillverkat av Helge Holmlund, Kåge, 1980. Krucifixet på väggen ovanför predikstolen är skänkt av Kyrkliga Ungdomskretsen 1926.

Det finns två stycken skeppsmodeller - så kallade votivskepp, i Ursvikens kyrka. I sakristian står i en glasmonter en modellskuta som är tillverkad av Georg Lindberg, Ursviken, 1961. I kyrktaket bakom predikstolen svävar modellskeppet Valborg, tillverkad av Viktor Andersson, Hummersjö, Åland. Den inköptes 1972, till kyrkans 60-årsjubiléum.

Bildenväven Morgon 2 bakom Valborg, kommer från Gammelstads Handväveri AB, och inköptes till kyrkans 79-årsjubiléum, 1987. Glasmålningen ovanför ena dörren är utförd av glasmästare H. Andersson i Skellefteå 1931. Mariaikonen som hänger till vänster om altaret är målad av broder Olov, Oblatfäderna, Luleå 1995.