Foto: Ola Johansson

S:t Örjans kyrka

S:t Örjans kyrka invigdes den tredje söndagen i Advent år 1935.

Den 15 december 1935 invigde Luleå stifts förste biskop Olof Bergqvist S:t Örjans kyrka. Den är byggd på Örjansberget, och ritades av arkitekten John Åkerlund, Stockholm. Byggmästare var John Sandberg, Skellefteå.

Kyrkan är uppförd i tegel, och mäter med korset medräknat 42 meter. Dekorationsmålningarna i bänkkvarteren och det runda läktarfönstret är utförda av konstnären Jehrke, Stockholm. Armaturen är från Böhlmarks, Stockholm. Tornuret har tidigare suttit på Skellefteå gamla stadshus, och i tornet finns två stycken kyrkklockor.

Träskulpturen "S:t Örjan och draken" är gjord 1935 av skulptören Tore Strindberg, Stockholm.

Korpartiet byggdes 1965 om efter ritningar av arkitekten Bengt Brunnström, Skellefteå. I den södra flygeln finns det som ursprungligen var församlingssalen, man idag är sakristia och en enklare samlingslokal där vi idag serverar kyrkkaffet.
Predikstol, altare, altarring och dopfunt i rödbok har ritats av akritekt Gunnar Lönnberg, Skellefteå.
Altartavlan är ett osignerat arete som tros stamma från Velazques skola och föreställer Kristus på korset. 
På södra väggen ovanför predikstolen finns en målning: "Jesus välsignar barnen" av Torsten Nordberg, Byske, från 1960.
Det gamla altaret var en österrikisk kista i valnöt, och är idag en offerkista som står till höger framme i kyrkan.

Kororgeln är en 23-stämmig helmekanisk orgel från Grönlunds orgelbyggeris, Gammelstad, och tillkom 1966. Den är färgsatt av Helge Holmlund, Kåge. Genom orgelns placering i norra korvalvet skapas närhet och samhörighet i gudstjänsten mellan organis, kör, präst och församling.
Kyrkans ursprungliga orgel finns på läktaren, och är en 12-stämmig pneumatisk orgel från Åkerman & Lund.

S:t Örjans kyrka är från och med 1961 församlingens huvudkyrka.
Idag firar vi en del gudstjänster i kyrkan, och en del i vårt församlingshem.
Vi skulle önska att fler hittade till våra gudstjänster, och välkomnar dig som besökare till vår kyrka.
Om du är intresserad av att komma och titta på vår kyrka, så kan du kontakta församlingen så hjälper vi dig.