Foto: Håkan Sjunnesson

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om anhöriga själv tar kontakt, först med sin församling och eventuellt sedan en särskild präst och berättar om dödsfallet. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

Nytt från och med första maj 2012, är att en avliden måste gravsättas eller kremeras inom en månad efter dödsfallet.

Kyrkogård

Vår kyrkogård är en vacker plats att besöka. Vi hoppas att församlingsbor och andra besöker vår kyrkogård och park.

Gravalternativ

Om ni ska välja en ny grav är det viktigt att ta god tid på sig och fundera igenom olika alternativ och önskemål.

Församlingsgårdar

Våra lokaler är ni välkomna att låna eller hyra för större eller mindre samlingar.

Begravningspastoral

En begravningspastoral är bland annat en beskrivning av hur begravningsgudstjänsten kan genomföras, och ett arbetsledningsinstrument för kyrkoherden. Här hittar du vår församlings begravningspastoral.

 Checklista inför begravningen>

Läs mer om Begravning>

Normalordningen för en begravning

Klockringning
Inledningsmusik
   Oftast spelas musiken av församlingens organist.
   Ni är fria att önska vilken musik ni vill, men det är organisten som
   avgör vad som spelas.
Inledningsord
Psalm
Griftetal
Bön
Överlåtelsen
   Vi ställer oss upp och oftast lägger prästen jord på kistan
Bibelläsning
Psalm
Begravningsbön
Vår Fader
Psalm
Avsked
   Här får deltagarna i gudstjänsten tillfälle att gå fram till kistan 
   och säga något.
Slutbön
Välsignelse
Avslutningsmusik
   Oftast spelas musiken av församlingens organist.
   Ni är fria att önska vilken musik ni vill, men det är organisten som
   avgör vad som spelas.
Klockringning