Utlandskyrkan i framtiden

Svenska kyrkan i utlandet står inför stora förändringar. Här kan du läsa mer om utredningar och juridiska genomgångar.

Ett sätt att arbeta är att ha en rörlig verksamhet, utan fast kyrkolokal. Ambulerande personal kan täcka in ett större geografiskt område. Idag finns exempelvis mobila präster både i Sydamerika och Asien. Arbetssättet prövas också i Europa. 

Hur Svenska kyrkan i utlandet kan komma att se ut i framtiden vet vi inte. Men visionen är att Svenska kyrkan ska finnas utomlands, för alla med svenskspråkig identitet som vill vara med i kyrkans gemenskap. Och uppdraget är detsamma: att vara kyrka på svenska utomlands genom att erbjuda gudomliga och diakonala möten.