Skattereduktion på dina gåvor

Du kan du få skattereduktion för dina gåvor till Svenska kyrkan i utlandet.

När kan jag få skattereduktion?

Skattereduktion kan du få om du är 18 år fyllda eller fyller innevarande år då du ger gåvan. Det som krävs är att varje enskild gåva du ger är 200 kronor eller mer. Totalt under året behöver du skänka minst 2000 kronor till organisationer som är godkända av Skatteverket.

Hur mycket kan jag få?

Maximalt belopp om 1500 kronor får du tillbaka om du under året skänker sammanlagt 6000 kronor.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer.

Hur får jag skattereduktion på mina gåvor?

När du fyller i gåvoformuläret för givande till utlandskyrkan här på webben, så måste du aktivt klicka i att du vill ha skattereduktion. 

Avdraget görs i samband med deklarationen för det år du gett gåvan. Vi som gåvomottagare skickar in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år. Det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, d.v.s. namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress.

Summeringen av totalt antal gåvor hos olika organisationer görs av Skatteverket, genom att alla organisationer (gåvomottagare) lämnar in kontrolluppgifter till Skatteverket.

Är du osäker på om vi har dina personuppgifter eller har fler frågor om Skattereduktionen, kontakta Givarservice, givarservice@svenskakyrkan.se eller 010-1819300.

Är hela Svenska kyrkan i utlandets verksamhet godkänd för Skattereduktion?

Nej, det är endast gåvor som ges till Svenska kyrkan i utlandets sociala arbete som kan ge skattereduktion. Du måste också aktivt klicka i att du vill ha skattereduktion, när du fyller i formuläret för givande till utlandskyrkan här på webben. 

Gåvor som skänks via ombud, t.ex. Facebook, ger inte heller rätt till skattereduktion.