Aktuellt

Gudstjänster och kafé

Vi firar som ni vet gudstjänst i våra kyrkor. Nu till helgen är det Midsommar. Det innebär traditionsenligt att vi dessutom firar en gudstjänst utomhus - vid hembygsgården. Och dessutom kommer vi att ha en böneförmiddag på midsommardagen.

26 juni är det Midsommardagen. Då har vi böneförmiddag. Vi startar vi kl 8 på Hyltenäs kulle med bön, 09.30 samlas vi vid badplatsen Lilla Horredssjön (där fikar vi även, ta med en termos), och vid Helsjön, badplatsen, avslutar vi kl 11. Välkomna att vara med, vid frågor ring Daniel Wihlborg.

På Midsommardagens eftermiddag, kl 16 är det friluftsgudstjänst vid hembygdsgården i Horred. Välkomna!

På söndag, Johannes döparens dag, 27/6 är det barnsamling 9 i Horred, gudstjänst 10 i Horred, söndagsmässa 18 i Istorp.

Som vanligt veckomässa i Horreds kyrka varje onsdag kl 18.30 och bön kl 18.30 varje torsdag.

Kom gärna på vårt kafé som är öppet varje onsdag kl 16-18. Platsen är utomhus bakom Horreds församlingshem. Välkomna!

Vår youtubekanal hittas:   https://www.youtube.com/channel/UChwh3j6kybPq2WemUIR4s6g Av tekniska skäl kan gudstjänster bara sändas från Horreds kyrka.

Vad gäller samtal, nattvard i hemmet, planering av dop eller vigsel eller andra ärende som berör prästerna kontaktas Daniel Wihlborg, 072-218 09 83 eller Göran Simonsson, 070-401 53 97. Göran vikarierar hos oss under hela sommaren.

Våra församlingshem lånas inte ut så länge nuvarande restriktioner gäller. I nuläget får endast 8 personer vara i den typen av lokaler. I kyrkorummet är det annorlunda - där gäller max 50.