Aktuellt

O Gud, du ensam är vårt hopp och vår styrka. (ur Dagens bön)

En församlings sätt att vara och olika verksamhetet utgår från sitt centrum: sitt böneliv och söndagens gudstjänst. På söndag 26/9 är det Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet. I Horred är det högmässa kl 10. Öxnevalla gudstjänst kl 12. Istorp en enklare aftonbön kl 18. Alla gudstjänster leds av Fredrik Borglin.

I veckan pågår de olika grupperna. Tisdag 18.30 bön och lovsång, följt av bibelstudium i Horreds kyrka. Onsdag 18.30 är det kvällsmässa i Horreds kyrka. 

Vad gäller samtal, nattvard i hemmet, planering av dop eller vigsel eller andra ärende som berör prästerna kontaktas Daniel Wihlborg, 072-218 09 83 eller Fredrik Borglin, 072-218 09 82.