Aktuellt

Information om gudstjänster, barnens andakt, aftonbön och hyra av lokal m m

Webb-sändning av gudstjänster, andakt för barn, aftonbön, bibelstudier och hyra av lokal

Vi firar vi inte söndagsgudstjänst offentligt så länge nuvarande restriktioner gäller, däremot veckomässa i Horreds kyrka onsdagar kl 18.30 (max 8 personer).

Vi sänder gudstjänst digitalt söndagar kl 10. För barnen (och andra!) läggs en kort familjeandakt ut varje fredag. För inloggning: Gå in på vår youtubekanal   https://www.youtube.com/channel/UChwh3j6kybPq2WemUIR4s6g Av tekniska skäl kan gudstjänster bara sändas från Horreds kyrka. Begravningar kan genomföras med max 20 deltagare + tjänstgörande personal. Vad gäller samtal, nattvard i hemmet, planering av dop eller vigsel eller andra ärende som berör prästerna kontaktas kh Hasse Andersson, 072-218 09 82 eller km Daniel Wihlborg, 072-218 09 83. 

Det finns möjlighet att delta i aftonbön via telefon varje kväll kl 21. Ring 08-124 107 15, därefter anger man åtkomstkod 22 81 081. Torsdagsbönen i Horreds kyrka kl 18.30 fortsätter på vardagar (max 8 personer, ingång genom sakristian)

Våra bibelstudier över Apostlagärningarna genomför endast digitalt och läggs ut på vår youtubekanal varannan torsdag (samma inloggning som gudstjänsterna, se ovan).

Våra lokaler hyrs inte ut så länge nuvarande restriktioner gäller.