Meny

Aktuellt

AKTUELL CORONAINFORMATION 28/3

 ”Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord” (Psaltaren 121:2)

I tider av prövningar behöver vi hämta kraft från den djupaste livskällan; Gud. Därför uppmanar vår biskop Susanne Rappman oss att fortsätta fira gudstjänst, men med max 50 deltagare. Vi är i den lyckliga situationen att detta kan bli ett problem eftersom vi ofta är fler än 50 personer i våra gudstjänster, särskilt i Horred. För att bereda plats i Horreds kyrka kommer söndagsfröbarnen att ha hela sin gudstjänst i församlingshemmet. När det är högmässa kommer de att efter gudstjänstens slut ges möjlighet att på föräldrars ansvar ta emot nattvarden i kyrkan om de önskar det. För att fördela ”trycket” kan det vara en hjälp om någon Horredsbo väljer att fira gudstjänst i Istorp eller Öxnevalla i dessa tider.   

Ni som är över 70 år eller tillhör någon av riskgrupperna uppmanas av Folkhälsomyndigheten att vara hemma. Vill ni har en inspelad CD-skiva från vår gudstjänst kan ni kontakta Gunnel Svensson (0320-801 90, 070-561 19 56). För sockenbud (=nattvard i hemmet) kontaktas någon av prästerna (Hasse 072-218 09 82 eller Daniel 072-218 09 83).

All vardagsverksamhet i Istorps pastorat är inställd tills vidare förutom torsdagsbönen i Horreds kyrkas sakristia kl 18 på torsdagar. Horreds kyrka är öppen för egen stillhet lördagar kl 8-11 t o m maj. Vad gäller konfirmanderna tar Daniel Wihlborg kontakt med familjerna för vidare information.

Vill du samtala med någon eller ha praktisk hjälp med att handla eller något annat? Tag då i första hand kontakt med antingen Daniel Wihlborg (präst) tel 072-218 09 83 eller Elisabet Persson (diakoni) tel 072-210 50 82.

Kyrkoherde Hasse Andersson nås på 072-218 09 82 eller hasse.istorp@telia.com

Helgen 4-5 april:

Lördag 4 april: 

8-11: Horreds kyrka öppen för egen stillhet

Söndag 5 april:

10 Högmässa i Öxnevalla, Daniel Wihlborg

12 Gudstjänst med söndagsfrö i Horred, Daniel Wihlborg

18 Gudstjänst i Istorp, Daniel Wihlborg