Foto: Pixabay

Tankar inför helgen

Septuagesima, 31/1

 

- ”Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?”

- ”Därför att ingen har lejt (=anställt) oss”

Tankarna från kommande söndags evangelium ur Matteusevangeliets 20 kapitel kunde varit hämtade från en arbetsförmedling eller ett pensionärsboende. Eller kanske är det en ungdoms funderingar? Ingen verkar behöva mig!

Genom tron på Jesus blir min identitet tydlig som Guds älskade barn. Jag är sedd och älskad! Genom tron får också mina vardagsuppgifter en ny mening hur vardagen än ser ut. Det gäller både det vi kallar arbete och det vi kallar fritid. Kallelsen att vara Guds medarbetare tar inte slut när vi blir arbetslösa eller pensionärer. Guds kärlek till oss och inbjudan till att tjäna honom gäller hela liv och ur alla livets aspektet. Vi firar gudstjänst:

Onsdag 27/1 kl 18.30 Mässa i Horreds kyrka, max 8 deltagare. Daniel Wihlborg

Söndag 31/1 kl 10 Webbsänd Högmässa kl 10, Hasse Andersson. Efter gudstjänsten möjligt att ta emot nattvarden i Horreds kyrka fram till kl 12.

Söndag 31/1 kl 11-11.30 Vandrande familjegudstjänst i grupper utomhus. Start vid Horreds kyrkas parkering. Daniel Wihlborg och Elisabet Persson.

Aftonbön via telefon varje kväll kl 21. Digital andakt för barnen ligger ute på vår you-tubekanal från fredag.

Inloggning till gudstjänster, barnens andakt, bibelstudier och information om aftonbön - se www.istorpspastorat.se under ”Aktuellt”