Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tankar inför helgen

3:e söndagen efter Trettondedagen

”Jesus skapar tro” är kommande söndags tema. Tron är inget vi presterar utan något som Jesus skapar, något som föds i en människas liv. I dopets gåva ges det nya livet. Liksom det fysiska livet behöver även vårt andliga liv omvårdnad, kärlek och näring. Därför firar vi gudstjänst på söndag 26/1:

10 Gudstjänst i Horreds kyrka, söndagsfrö, kyrkkaffe. Anders Reinholdsson

16 Söndagsmässa i Istorps kyrka, Anders Reinholdsson