Foto: Pixabay

Tankar inför helgen

Tredje söndagen efter trefaldighet 13/6

Tredje söndagen i Trefaldighetstiden är i år 20 juni. Söndagens tema är ”Förlorad och återfunnen”. Evangelietexten är en underbar liknelse som visar Guds hjärta för ”förlorade” människor (Luk 15:1-7). Utgångspunkten i texten är att Jesus får kritik för att han ”umgås med syndare och äter med dem” (Luk 15:2). Det var i och för sig sant att han gjorde, men det fanns inget dåligt med det. Skönt för oss att Jesus, Guds son, har den inställningen! Som svar på kritiken ger Jesus en vardaglig bild. Tänk er en herde som har 100 får. Plötsligt upptäcker han att han förlorat ett får. Det är helt borta. Herden letar och letar. Han nöjer sig inte med de 99 han ändå har. Nej, varje får är älskat och har en plats i herdens hjärta. Slutligen hittar han sitt får. Glädjen som Jesus beskriver vid finnandet är verkligen en höjdpunkt.  

Liknelsens herde är Jesus och fåren, det är vi. Reflektera nu över Jesu kärlek till dig. Kanske är du ett förlorat får - då vill Jesus hitta dig. Kanske är du ett får som finns med hos Jesus - då vill Jesus fortsätta leda dig på jämna och säkra vägar i ditt liv. Reflektera nu också över glädjen Jesus beskriver i slutet av evangelieläsningen. Hela himlen jublar över en enda syndare som omvänder sig till Gud. Hur underbart är inte det?!

Vi firar gudstjänst på söndag, den 20/6:

Söndag kl 9 Horreds kyrka, barnsamling. 

Söndag kl 10 Horreds kyrka, högmässa.

Söndag kl 18 Öxnevalla kyrka, gudstjänst.

Varje onsdag kl 18.30 är det enkel mässa i Horreds kyrka och varje torsdag 18.30 är det bön i Horreds kyrka.