Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tankar inför helgen

Söndagen före Domssöndagen, 17/11

Vaksamhet och väntan

Kyrkoårets två sista söndagar riktar blicken framåt. Vår Skapare har en mening och ett mål med varje människas liv. Det målet är större än livet på jorden. Det är paradiset, himlen. Genom Jesus har en väg öppnats för syndare in i härligheten. Guds mål med världen omfattar inte bara oss som individer - utan hela vår värld. En dag kommer Jesus tillbaka till jorden och då skapas ”nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor” (2:a Petrus brev 3:13)

Vi firar gudstjänst:

10 Högmässa med söndagsfrö och kyrkkaffe i Horreds kyrka, Anders Reinholdsson

18 Musikgudstjänst med sångerskan Helena Söderberg i Öxnevalla kyrka, Anders Reinholdsson