Förtroendevalda i Istorps pastorat

Kommande sammanträden

Här hittar du tider för kommande sammanträden för förtroendevalda i Istorps pastorat

Klicka för att se kommande sammanträden

Alla förtroendevalda väljs för en mandatperiod av fyra år. Nuvarande mandatperiod omfattar 2018-2021, med nytt kyrkoval i september 2021.

Kyrkvärdar:

  • Istorps församling: Sofi Johansson och Lena Ståhl
  • Horreds församling: Lars Claesson, Elisabet Hellgren, Ulla Larm Andersson och Gunnel Svensson 
  • Öxnevalla församling: Bengt Carlsson och Bertil Johnsson

Övriga förtroendevalda

Istorps pastorats gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom kyrkoval. Kyrkofullmäktige utser sedan kyrkoråd och församlingsråd. Till församlingsråd sker nominering i respektive församling som ligger till grund när kyrkofullmäktige utser församlingsråd.

Istorps pastorats kyrkofullmäktige:
Ordförande Martin Serholt, tel 070-868 00 62

Istorps pastorats kyrkoråd:
Ordförande Martin Arnell, tel 070-221 32 20

Istorps församlingsråd:
Ordförande Lena Ståhl, tel 0320-803 83

Horreds församlingsråd:
Ordförande Lena Serholt, tel 070-868 40 42

Öxnevalla församlingsråd:
Ordförande Bengt Carlsson, tel 070-863 00 35