Foto: Pixabay

Dop

Kanske funderar ni på att döpa ert barn i Svenska kyrkan eller att själv bli döpt?  Här hittar du information om dop i Istorps pastorat.

Dopet är ett sakrament, det betyder att Gud handlar med oss. Genom dopet blir barnet medlem av Svenska kyrkan, men det är större än så: genom dopet föds vi på nytt, till ett nytt liv och vi tas upp i Guds rike. En människa kan bli döpt som litet barn eller som vuxen. Vid ett barndop förväntar vi oss att föräldrarna också vill bejaka tron i barnets liv.

När någon hör av sig och önskar dop, kommer prästen att boka ett datum för detta och en tid att ses, gärna genom ett hembesök. Tillsammans samtalar vi om dopets innebörd och tron, och planerar det praktiska, vilka psalmer som ska sjungas, vilka som ska vara faddrar och om någon ska läsa något.

I vår församling infogas dopet allra helst i gudstjänsten. Det innebär att det är möjligt att döpa i stort sett vilken söndag som helst. Sker ett dop i gudstjänsten formas hela ordningen av dopet. Vill ni döpa på annan tid kan detta ske vid särskilda doplördagar. Man får gärna låna församlingshemmet i samband med dop om det är ledigt.

Dopklänningar finns att låna i pastoratet. Finns intresse av detta så säg till när dop bokas. 

När det gäller dop av vuxen samtalar präst och dopkandidat om kristen tro och om formerna för dopet.