Foto: Pixabay

#vardeljus

Nyhet Publicerad

Sexuella trakasserier och övergrepp är aldrig okej. Ingen skall behöva känna skam över att ha blivit utsatt. Me too kampanjen sätter fingret på de förtryckande strukturer och övergrepp som finns i vårt samhälle. Under hashtaggen #vardeljus berättas om de övergrepp som ägt rum i Svenska kyrkan.

Överallt i vårt samhälle diskuteras och lyfts nu frågan om sexuella trakasserier och övergrepp. Även inom Svenska kyrkan har tysthetens och skammens kultur ofta fått råda. 

Under hashtaggen #vardeljus berättar nu kvinnor i Svenska kyrkan om vad de blivit utsatta för. 

Läs mer här:
https://vardeljus.blog/

Har du eller någon du känner blivit utsatt för något i kyrkliga sammanhang?
I varje stift finns två kontaktpersoner du kan ta kontakt med för att få hjälp och stöd - en man och en kvinna. I vårt stift är det:
Ingmar Johansson 070-280 20 89
Mona Bentsen 070-280 20 65

Skammen är inte din att bära! Du har rätt att bli hörd!

 

Kyrkfönster i Indals kyrka

Bikt

Bikt är att enskilt tillsammans med en präst, få samtal om något som blivit fel i livet, få bekänna sin synd och få förlåtelse. Här kan du läsa mer om vad bikt är.