Särna nya kyrka dec 2017
Foto: John-Olof Halvarsson

Särna nya kyrka

En nobel dam på 143 år!

På 1860-talet började man bygga Särna nya kyrka efter ritningar av Pehr Johan Ekman. Man stressade inte, utan först på Mikaelidagen 1879 invigdes kyrkan.
Katastrofen drabbade dock natten till den 12 februari 1893 då nya kyrkan brann ned. Nuvarande träkyrka återuppbyggdes 1893-1895. Man återskapade då föregångaren i alla väsentliga detaljer, vilken präglades exteriört av tidstypiska nygotiska former och s.k. ”snickarglädje”, väldigt likt kyrkorna i Hamra och Tyngsjö som är från samma tid.

Vid en restaurering 1914 fick kyrktornet en slankare form och ett tornur installerades. Vid en ombyggnad 1958 höjdes sedan tornet ett tiotal meter och försågs med ett nytt tornur.

Kyrkan består av rektangulärt långhus med ett smalare rakt avslutat kor i öster. I söder finns ett vapenhus, i norr en sakristia och i väster ett kyrktorn. Ytterväggarna är klädda med vitmålad stående träpanel.

1926 skänktes dopfunten till kyrkan. Det är en silverkål som från början var ett skidpris vunnet av Per-Erik Hedlund.