Personal

Här finns kontaktuppgifter till expedition och personal i Idre-Särna församling

TELEFON FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN - 0253-59 6150

Församlingsexpeditionen är öppen:
Prästgården Byvägen 29 Idre. -  Torsdagar 9-12
Kyrkbacksgården Särna. - Torsdagar 14-16

Telefontiderna är Torsdagar 9:00 - 12:00 och 14:00-16:00

Mail:  idre-sarna.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress: 
Svenska kyrkan Idre-Särna församling
Byvägen 29
797 71 Idre 

 

Leveranser till Särna:
Kyrkbacksgården
790 90  Särna