Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Musik vid förrättningar i kyrkan

Här kan du läsa våra tankar, råd och tips om musiken i kyrkan

Levande musik

Vi hoppas att du tar tillvara på möjligheten att ha levande musik! Vid förrättning i kyrkan har du tillgång till kyrkans duktiga musiker och kyrkans instrument. Funderar du på hur du ska välja musik, så ta gärna hjälp av musikern som är i tjänst. Pastorsexpeditionen kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person.

Inspelad musik

Musiken är en stor del av upplevelsen och vi vill värna den levande musiken. Därför är vår policy att det på våra samlingar och på dop och vigslar endast är levande musik. 

På en begravning kan det dock av pastorala skäl finnas skäl för att istället välja förinspelad musik. Om så är fallet gäller dock följande:

Vi är angelägna om att det endast spelas laglig musik i kyrkan.

Sedan den 31 mars 2019 får Spotify endast användas av privatpersoner och bara i privat sällskap och får därmed inte längre spelas i t ex församlingens gudstjänster, förrättningar eller annat offentligt sammanhang i våra lokaler.

Den som ändå vill ha inspelad musik vid begravning kan under vissa förhållande använda sig av CD-skiva.

Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD skiva för att spela upp en låt eller sång. CD-skivan måste vara original, och får alltså inte vara en CD någon bränt själv.

Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att bränna en CD för privat bruk inte sträcker sig till att spela musik ur den CD:n i gudstjänst eller kyrklig handling. De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke. En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke.

Värt att påpeka är dock att i princip kan nästan alla musikstycken framföras av våra eminenta kyrkomusiker, i förekommande fall i samarbete med någon lokal solist, under förutsättning att kyrkomusikern får tillgång till noter i god tid före förrättningen.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss