Kyrkvärd, en uppgift för dig?!

Vill du vara kyrkvärd och hjälpa till i våra gudstjänster?

Uppgifterna som kyrkvärd är enkla; Hjälpa till att läsa texter, ta upp kollekt och när så är aktuellt, hjälpa till att dela ut nattvarden. 
Det finns ingen åldersbegränsning, vare sig nedåt eller uppåt. 
Man behöver inte heller utföra alla uppgifterna vid en och samma gudstjänst utan det går alldeles utmärkt att till exempel bara hjälpa till att ta upp kollekt eller bara läsa text, etc. Även yngre kyrkvärdar är varmt välkomna. 

Är du osäker men nyfiken? Det går alldeles utmärkt att bara ”pröva på” en gång eller två också. 

Intresserad? Kontakta kyrkoherden på maria.scharffenberg@svenskakyrkan.se så berättar vi mer. 
Välkommen!