Någon sitter med en pärm med notblad.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Körer

Vi har flera olika körer i församlingen

En kvinna sitter tillsammans med andra, med notblad i handen.

Idre-Särna kyrkokör

En härlig vuxenkör som träffas både i Idre och i Särna

Ungdomskören i Idre

En kör för dig i årskurs 6 -9

Barnkören i Särna

En kör för dig mellan årskurs 2-6

Barnkören i Idre

En barnkör för dig i årskurs 2-5