Foto: Sara Lejonclou

Konfirmation Du och Jag

En konfirmationsläsning för ungdomar med behov av särskilt stöd.

En konfirmationsläsning för dig som vill eller behöver gå i liten grupp med mycket upplevelser för alla sinnen. Inbjudan ges till gymnasiesärskolan i Mora samt även via personlig kontakt med oss ledare på hemmaplan. 

Denna konfirmationsläsning genomförs vartannat år i samverkan med flera olika församlingar. Vi kan även skräddarsy ett lokalt upplägg på hemmaplan om det är en förutsättning för att kunna delta.

Vi startar i februari det aktuella läsåret och slutar med läger och konfirmation i oktober på Stiftsgården i Rättvik. 

Läsårets träffar innebär att vi träffas en helgdag i månaden i någon av församlingarna. 

Februari: Gemensam start en helgdag i någon av församlingarna. 

Mars: Stiftskonfadag i Mora då konfirmander från Dalarna deltar. Mässa, teater, mat, bowling, workshops och disco. 

April: Helgdagsträff i någon av församlingarna. 

Aug: Helgdagsträff i någon av församlingarna. 

Sep: Helgdagsträff i Rättvik och förberedelse, bekanta sig med Stiftsgården inför kommande läger. 

Okt: Fyradagarsläger på Rättviks stiftsgård med avslutande Konfirmation, troligtvis under vecka 43. I samråd med skolan behöver konfirmanden ta ledigt några dagar. 

Upplägget är sinnesbaserad upplevelsepedagogik.  Det innebär att vi arbetar med alla sinnen på olika teman såsom ex Jag, Gud, Skapelse, Jesus, Kärlek/Vänskap, Leva tillsammans, Gott/ont, Bibel, Bön, Frälsarkrans mm. 

Vi hittar på roliga aktiviteter på dessa teman som vi kallar för Upplevelsepass, där vi varvar kreativa övningar, sinnesupplevelser, musik, drama, skapande. Dessutom umgås vi och äter god mat tillsammans. Självklart lägger vi också in tid för paus och vila. 

Vi anpassar våra träffar och undervisning efter de enskilda behov som finns. Om det behövs använder vid stöd i kommunikation som till exempel Tecken som stöd (TSS) och bildstöd med till exempel pictogrambilder. Vi har också tillgång till hjälpmedel för att ge bättre förutsättningar för koncentration och fokus. Vi träffas i lokaler och kyrkorum som är tillgänglighetsanpassade. Om konfirmanden har personlig assistent i vanliga fall vill vi att assistenten följer med även på konfaträffarna och läger. 

Församlingen bjuder på alla aktiviteter, mat, husrum, resor, läger som sker under Konfirmationstiden. Om Konfirmanden har med sig en personlig assistent så är alla aktiviteter, läger etc gratis även för assistenten.

 

Pedagoger och ledare från Idre-Särna församling är Sara Lejonclou och Per Lejonclou. Flera ledare tillkommer från andra församlingar. Ungdomsledare från olika församlingar är  också med i gruppen som extra stöd. 

Anmälan och frågor sker till  Pedagog/Konfaledare Sara Lejonclou 076-7649066 (endast sms) eller sara.lejonclou@svenskakyrkan.se