Förtroendevalda Idre-Särna församling

I kyrkoordningen står det i 4 kap §2 ”Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.”

Kyrkofullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ, utses av församlingens medlemmar i kyrkovalet som sker var fjärde år. Senaste valet var 19 September 2021. Reslutatet från det valet kan du se här. : (Klicka här!)
Ordförande för kyrkofullmäktige är kent.eriksson@nodava.se

Kyrkofullmäktige utser sedan Kyrkorådet, 12 ledamöter + kyrkoherden, som fungerar som församlingens styrelse.

Kyrkorådets ordförande ärhillevi.blomkvist@svenskakyrkan.se

Protokollet från senaste Kyrkorådssammanträdet hängs upp på expeditionen i Idre. 

Om du vill läsa tidigare protokoll från Fullmäktige eller Kyrkoråd, vänligen kontakta expeditionen så hjälper vi dig.