Foto: Idre-Särna församling

Fjällkapellet Idre fjäll

Fjällkapellet nedanför fäboden på Idre Fjäll är en oas där du kan hitta lugnet.

I kapellet är den ständigt föränderliga altartavlan i blickfånget Foto: Idre-Särna församling