Ett diakonemblem mot vit bakgrund.
Foto: Madelen Zander /Ikon

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen

Det diakonala arbetet är ständigt pågående i församlingen. Allt från soppluncher till syförening och enskilda samtal. 

Om du vill veta mer information om verksamhet eller samtala, kontakta gärna vår kyrkoherde .