Ett diakonemblem mot vit bakgrund.
Foto: Madelen Zander /Ikon

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen

Det diakonala arbetet är ständigt pågående i församlingen. Allt från Dagträffar till Syförening. Promenadträffar och Enskilda samtal. 

Om du vill veta mer information om de olika grupperna så kontakta gärna vår diakon.