Barnkören i Särna

En kör för dig mellan årskurs 2-6

Nu startar barnkören i Särna igen! Åldrarna är från årskurs 2-6 och vi övar varje torsdag  kl 16-16.45 i Kyrkbacksgården, Särna. Nya och "gamla" medlemmar är välkomna! Föranmälan för nya barn krävs till körledare Thomas Andersson via thomas.andersson2@svenskakyrkan.se: eller sms 076-9406165. Hör gärna av dig om du har frågor! Välkomna

Särna barnkör är en kör för alla barn i  årskurs 2-6. Vi övar i Kyrkbackgården, Särna och sjunger regelbundet i  Särna kyrka.


För anmälan och frågor, kontakta vår körledare thomas.andersson2@svenskakyrkan.se