Foto: Charlotte Winroth

Våra kyrkogårdar

Inom Huskvarna pastorat finns tre kyrkogårdar: Hakarps kyrkogård, Huskvarna kyrkogård och Bråneryds kyrkogård.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 036-30 43 01
Skicka e-post till: 
huskvarna.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Besöks- och telefontid:
Måndag - fredag klockan 10-12
Därutöver svarar vi om vi har möjlighet.

Leverans/besöksadress:
Alfred Dalinvägen 10-12, 561 31 Huskvarna