Foto: Charlotte Winroth

Vanliga frågor

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna kyrkogårdsförvaltningen får. Hittar du inte svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Kan jag köpa en gravplats i förväg?

Nej, man kan inte förköpa/eller förboka en gravplats med undantag att det finns vissa kvarter på Huskvarna kyrkogård där det mot att gravplatsen sköts går att förboka. Upplåtelse sker i samband med att ett dödsfall har inträffat. Alla folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats. Detta finansieras via begravningsavgiften.

För hur lång tid gäller gravrätten?

Gravrätten gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen, möjlighet finns därefter att förlänga tiden. Det finns även ett fåtal gamla gravrätter med längre upplåtelsetid.

Hur länge finns en gravplats? 

Så länge det finns en gravrättsinnehavare och gravrättstiden är aktuell. 

Får jag bestämma var min anhörige ska begravas?

Ja. Gravsättningen kan ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats. Vänd dig till aktuell kyrkogårdsförvaltning.

Måste det finnas en gravvård (t.ex. en gravsten) på gravplatsen?

Nej, gravrätten ger dig rätt att bestämma hur graven ska utsmyckas. Utformning av gravanordningen regleras dock i gravvårdsbestämmelserna och varierar mellan kvarter och kyrkogårdar. På vissa kvarter kan det t.ex. vara styrt vilken storlek gravvården ska ha eller om gravvården ska vara liggande eller stående. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravvård.

Vem äger gravvården?

Gravvården tillhör gravrättsinnehavaren.

Får jag flytta urnan till en annan plats för att slippa skötseln?

Nej, särskilda skäl krävs.

Vilka skötseltjänster kan jag köpa?

Du kan köpa plantering och skötsel av vår-, sommar-, och höstplantor samt vinterdekorationer. Prisuppgifterna framgår av vår prislista. Prislistan och aktuell information kring skötseln finns i menyn under gravskötsel.

När planteras de säsongsbetonade växterna?

Vårblommorna planteras till Valborg och sommarblommorna planteras till midsommar. Höstljung planteras under oktober och vinterdekorationer läggs ut till allhelgona.

Vilka olika typer av gravskick finns?

Kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser, kistlund och minneslundar. Se vidare beskrivning av gravskicken samt på vilka kyrkogårdar de erbjuds i menyn under gravskick.

hur vanlig är respektive gravskick ?

Här kan du läsa mer om hur många av repektive gravskick som genomförts varje år från och med år 2000.

Begravningsstatistik - En sammanställning

Bråneryds kyrkogård

Hakarps kyrkogård

Huskvarna kyrkogård

 

 

Får jag veta var i minneslunden min anhörige är gravsatt?

Nej. Minneslundar är ett anonymt gravskick där man som anhörig inte vet exakt var gravsättningen har skett. Tiden för gravsättning och var i minneslunden gravsättningen kommer att ske beslutar kyrkogårdsförvaltningen. När gravsättningen är genomförd skickas ett meddelande om detta till dödsboet.

Hur gör jag om jag vill återlämna en gravplats?

Gravrättsinnehavaren kan när som helst lämna tillbaka gravrätten. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen så får du en blankett hemskickad där du skriver på att du vill återlämna gravrätten. Detta är kostnadsfritt.

Det är viktigt att informera alla berörda om att gravrätten ska återgå. Finns det en gravsten tas den i regel bort av förvaltningen.

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 036-30 43 01
Skicka e-post till: 
Kyrkogårdsförvaltningen

 

Besöks- och telefontid:
Måndag - fredag kl. 10-12
Därutöver svarar vi om vi har möjlighet.

Leverans/besöksadress:
Alfred Dalinvägen 10-12

Postadress: Box 183, 561 23 Huskvarna