Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda valärenden i samband med en ny mandatperiod men också vid fyllnadsval under pågående fyraårsperiod. Valberedningen arbetar på uppdrag av kyrkofullmäktige.

Ordinarie ledamöter och ersättare mandatperioden 2022-2025

Ordförande
Eric Winbladh 

Ordinarie ledamöter
Kerstin Folke Johnsson 
Berth Göran Kågebäck 
Kerstin Larsson 
Karin Lindh