Vaktmästare & värdinnor

Hakarps församling

Rebecca Wickman

Huskvarna pastorat

Församlingshems värdinna

Huskvarna församling, Huskvarna kyrka

Roger Skoglund

Huskvarna pastorat

Kyrkvaktmästare

Dan Brandt

Huskvarna pastorat

Kyrkvaktmästare

Michael Zander

Huskvarna pastorat

Kyrkvaktmästare

Mari Henrysson

Huskvarna pastorat

Församlingshemsvärdinna

Huskvarna församling, Öxnehagakyrkan

Lotta Nordström

Huskvarna pastorat

Församlingsvaktmästare