Foto: Alex & Martin /IKON

Tro och livsfrågor

Mitt i livet, i det som är livets brus, kan vi ana ett behov av att se sammanhang och mening i vardagen. Våra tankar och funderingar kring tillvaron är ett samtal med Gud.

Kyrkan är ett sammanhang där du kan lyssna till det samtalet och reflektera över livsfrågor. Kanske är kyrkan helt ny för dig? Kanske har den funnits en gång för dig, men försvann på vägen? Du kanske inte blev konfirmerad som tonåring, eller du minns inte alls din konfirmandtid eller blev besviken på den.

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på och söker en tro. För dig som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan och vad kristen tro är. 

Behöver du någon att tala med?

Svenska kyrkan erbjuder flera olika former av stödsamtal såväl lokalt som via jourhavande präst.

Läs mer om samtal och stöd >