Foto: Karolina Johansson Ikon

Samtal och stöd

Välkommen att höra av dig när du behöver någon att prata med.

Vi finns här för dig när du behöver prata med någon och arbetar bland annat med samtal, rådgivning, andlig vägledning, själavård, bikt och hembesök. Vi kan också agera som medföljare till vårdinrättningar och myndigheter m.m. Vi besöker även äldreboenden och ibland fungerar vi som länk till t.ex psykiatrin, socialtjänsten eller andra sammanhang.

Diakonin är till tjänst för alla som av olika anledningar behöver stöd och hjälp.

Tystnadsplikt

Vem som helst kan någon gång i livet behöva prata om sina bekymmer och frågor och bli lyssnad på och kanske få råd. Vi har tystnadsplikt. En präst har absolut tystnadsplikt vilket betyder att han eller hon inte under några omständigheter får föra vidare det som sagts under samtalet. En diakon har också absolut tystnadsplikt med undantag av anmälningsplikt när det framkommer att ett barn far illa.

Vad kan jag prata om?

Du får prata om vad du vill, men vanligt är att samtalet handlar om något som ”gått sönder” i livet, till exempel sorg, missbruksproblem, svårigheter i relationer eller problem med självbild och ensamhet. Det kan också handla om frågor kring och erfarenhet av vår kristna tro, kyrkan och så kallade existensiella frågor.
Vi för inga journaler eller anteckningar över det som sägs.

Kostnadsfritt

Det kostar inget att söka hjälp eller komma på samtal hos oss.

Har du förlorat en anhörig eller närstående?

Läs mer om vår leva-vidaregrupp här >

Har du problem i nära relationer?

Du kan också kontakta Svenska kyrkans familjerådgivning >
 

Janet Andersson

Huskvarna pastorat

Diakon

Åsa Forslund

Huskvarna pastorat

Diakoniassistent