Präster

Hakarps församling

Fredrik Spolander

Huskvarna pastorat

Församlingsherde

Huskvarna församling, Huskvarna centrum

Dennis Hagberg

Huskvarna pastorat

Kyrkoherde

Ulf Svensson

Huskvarna pastorat

Församlingsherde

Anna-Karin Hultman

Huskvarna pastorat

Präst

Huskvarna församling, Öxnehagakyrkan

Kjell Gustafsson

Huskvarna pastorat

Präst/Skolpräst

Cristina Virdung

Huskvarna pastorat

Präst / vik